Książki, z którymi warto się zapoznać:

 

Statystyka:

1. Czesław Lewicki,  Zbiór zadań ze statystyki dla pedagogów, Rzeszów 1998